22 mai 2018

Teatrul Odeon, ora 18

Traian Rotariu

Luminiţa Dumănescu,

Mihaela Hărăguş

Demografia României în perioada postbelică (1948-2015)

Editura Polirom, 2017

Sintetizînd datele oficiale disponibile, volumul oferă o analiză a situaţiei demografice a României extinsă pe aproape şapte decenii din istoria noastră contemporană, perioadă în care au avut loc evenimente politice, economice şi sociale majore, ce au influenţat drumul parcurs de populaţia ţării şi situaţia ei actuală. Informaţiile prezentate în cele două secţiuni care se ocupă de demografie în perioada comunistă şi după 1989 – de la natalitate şi sporul natural la politicile demografice sau speranţa medie de viaţă în România şi evoluţia ei – le sînt utile atît specialiştilor în demografie, cît şi studenţilor sau cititorilor interesaţi de acest sector atît de dinamic.

 

 

Traian Rotariu este profesor emerit la Departamentul de sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

 

Luminița Dumănescu și Mihaela Hărăguș sunt cercetători la Centrul de Studiere a Populației din cadrul aceleiași universități.

 

 

Volum nominalizat la categoriile:

„Cea mai bine documentată carte”
„Cea mai bună carte despre comunism”

„Cea mai bună carte”.

Copyright ©

IICCMER & Fundatia Hanns Seidel  - 2018